Bli med

Bli med på laget du og, bli medlem her!

Bidra økonomisk!

Tusen takk for at du vil støtta Rogaland SV! Her er tre ulike måtar å gjera det på. Vel den som passar deg:

  • Vipps #107314 og merk med «gåve»
  • Månadleg trekk i nettbanken din til Rogaland SVs konto: 3206.30.22615. Du bestemmer sjølv beløpet og når dette skal stoppa. (Kall overføringa «fast bidrag»).
  • Eingongsbeløp direkte til Rogaland SVs konto: 3206.30.22615. (Kall beløpet «gåve»).

SV ønsker openheit rundt økonomisk støtte til politiske parti. Me er dessutan pålagt å offentleggjera alle bidrag over 30 000 kr. I vallova er me pålagt å oppgi namnet på alle som gir meir enn 10 000 kr i eit valår. Dette er for at det skal vera openheit om kven som finansierer valkampen til partia.

Tusen takk for støtta di!