Årsmøtet

Velkommen til Rogaland SVs årsmøte 13. -14. februar 2021! Møtet føregår digitalt, men deltakarane i dei fleste lokallaga sit samla. Leiar i SV, Audun Lysbakken, er hovudinnleiar. Her kan du finna sakspapira og praktisk informasjon.

PRAKTISK

Årsmøtet startar kl. 10.00 laurdag 13. februar og sluttar kl. 13.00 søndag 14. februar. Møtet er opent for alle medlemmer i SV. Valde delegatar frå lokallaga, representantskapet og fylkesstyret har stemmerett. For meir praktisk informasjon, sjå 2. innkallinga som blei sendt til lokallaga 13. januar. Her finn du også delegatfordelinga.

Representantskapet møtest fredag 12. februar kl. 18.00-19.00, også digitalt.

Det blir formøte for alle deltakarar på årsmøtet onsdag 10. februar kl. 20.00-21.30. Her blir det ein gjennomgang av møtereglar og bruken av den digitale løysinga på årsmøtet – Zoom. Me rår alle møtedeltakarar til å ta i bruk Zoom på eigen pc/nettbrett på årsmøtet, då det gjer avstemmingar enklare.

2. innkalling til årsmøte i Rogaland SV

Påmelding til årsmøtet

SAKSPAPIR

Sakspapira blir lagt ut etter kvart som dei er klare.

Sak 1. Dagsorden og tidsplan

Sak 1. Forretningsorden

Sak 1. Konstituering

Sak 2. Den politiske situasjonen. Innleiing til debatt ved Audun Lysbakken.

Sak 3. Fråsegner.PDF Fristen for å fremma forslag gjekk ut onsdag 10.februar.

Fråsegner.docx

Sak 4. Fylkesstyret si årsmelding

Sak 4. Fylkestingsgruppa si årsmelding

Sak 5. Revidert rekneskap

Sak 6. Vedtekter – gjeldande. Fristen for å fremma endringsforslag gjekk ut 1. februar.

Sak 6. Endringsforslag til vedtektene

Sak 7. Arbeidsplan

Sak 8. Budsjett for 2021

Sak 9. Innkomne forslag. Ingen forslag er fremma innan fristen 1. februar.

Sak 10. Val

Skjema for endringsforslag

Redaksjonskomiteens innstilling

Sak 3.-Fråsegner endra av redaksjonskomiteen

Permisjonssøknader sendes til rogaland@sv.no