Årsmøtet

Fylkesårsmøtet er fylkeslagets øverste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av februar.

Velkommen til Rogaland SVs årsmøte 12. -13. februar 2022! Møtet vil bli holdt på Bryne. Her vil du etter hvert finne alle sakspapir og praktisk informasjon.