Årsmøte 2022

Nyvalgt fylkesleder, Anniken Heimdal Tjøstheim mottar applaus

Fylkesårsmøtet 2022 ble holdt 12. -13. februar på Bryne.

Vedtak fra årsmøtet 2022

Uttalelser

Årsmelding fylkesstyret 2021

Årsmelding fylkestingsgruppen 2021

Arbeidsplan for 2022

Vedtekter