Kontakt

Representantskapet

Representantskapet består av ein representant frå kvart lokallag og fylkesstyret. I tillegg møter fylkestingsrepresentantar og stortingsrepresentant. Representantskapet er Rogaland SVs øvste organ mellom årsmøta.

Møtedatoar i 2023: 7. januar, 28. februar, 6. mai, 16. september, 18. november, 13. januar 2024

Møta er på SV-huset i Stavanger med mindre noko anna blir bestemt.

Fylkesstyret

Kontakt fylkesstyret 

Møtedatoar i 2023: 3. januar, 6. februar, 6. mars, 11. april, 8. mai, 5. juni, 21. august, 4. september, 16. oktober, 13. november, 8. desember.

Møtedatoar i 2024: 8. januar, 5. februar.

Fylkestingsgruppa

Kontakt fylkestingsgruppa

Møtedatoar i fylkestinget: 21. februar, 25. april, 13. og 14. juni, 26. september, 23. oktober, 12. og 13. desember.

Fylkestingsgruppa holder gruppemøte dagen før fylkestingsmøtene.

Anna info

ReiserekningskjemaLast ned
Vedtekter gjeldende – revidert årsmøtet 2023Last ned

Adresse:
Postboks 447, 4002 STAVANGER
Telefon:
452 15 729
E-post:
rogaland@sv.no