Kontakt oss

Representantskapet

Representantskapet består av ein representant frå kvart lokallag og fylkesstyret. I tillegg møter fylkestingsrepresentantar og stortingsrepresentant. Representantskapet er Rogaland SVs øvste organ mellom årsmøta.

Møtedatoar i 2024: 13. januar, 17. februar, 9. mars, 25. mai, 14. september, 9. november, 11. januar 2025

Møta er på SV-huset i Stavanger med mindre noko anna blir bestemt.

Fylkesstyret

Kontakt fylkesstyret 

Møtedatoar i 2024: 8. januar, 5. februar, 3. mars, 8. april, 13. mai, 20. juni, 19. august, 2. september, 14. oktober, 4. november, 2. desember

Møtedatoar i 2025: 6. januar, 3. februar.

Fylkestingsgruppa

Kontakt fylkestingsgruppa

Møtedatoar i fylkestinget: 20. februar, 30. april, 11. og 12. juni, 24. september, 29. oktober, 10. og 11. desember.

Fylkestingsgruppa holder gruppemøte dagen før fylkestingsmøtene.

Anna info

Vedtekter for Rogaland SV

Last ned reiserekningsskjema

Adresse:
Postboks 447, 4002 STAVANGER
Telefon:
452 15 729
E-post:
rogaland@sv.no