Rogaland SV

Representantskapet

Representantskapet består av ein representant frå kvart lokallag og fylkesstyret. I tillegg møter fylkestingsrepresentantar og stortingsrepresentant. Representantskapet er Rogaland SVs øvste organ mellom årsmøta.

Møtedatoar i 2021: 9. januar, 12. februar, 13. mars, 29. mai, 18. september, 13. november. 2022: 8. januar. Møta er på SV-huset i Stavanger med mindre noko anna blir bestemt.

Fylkesstyret

Kontakt fylkesstyret 

Møtedatoar i 2021: 6. januar, 2. februar, 21. februar, 17. mars, 6. april, 6. mai, 8. juni, 4. oktober, 1. november, 7. desember.

Møtedatoar i 2022: 3. januar, 7. februar.

Fylkestingsgruppa

Kontakt fylkestingsgruppa

Møtedatoar i fylkestinget: 23. februar, 28. april, 15. og 16. juni, 26. oktober, 14. og 15. desember.

Anna info

ReiserekningskjemaLast ned
Vedtektene for Rogaland SV – Revidert på årsmøtet 2021Last ned

Adresse:
Postboks 447, 4002 STAVANGER
Telefon:
452 15 729
E-post:
rogaland@sv.no