Fylkesstyret

Anniken Heimdal Tjøstheim
Konstituert leiar
Telefon: 908 29 847
E-post: annitjost@gmail.com

Gerardo Osorio Diaz
Kasserar
Telefon: 971 70 313
E-post: gerardoosorio_2@hotmail.com

Ingrid Fiskaa
Telefon: 970 16 049
E-post: ingrid.fiskaa@gmail.com

Eirik Faret Sakariassen
Styremedlem
Telefon: 993 99 181
E-post: eirik.sakariassen@sv.no

Joakim Ramsland
Styremedlem
Telefon: 980 21 021
E-post: joramslvgs@gmail.com

Lise Langåker
Styremedlem
Telefon: 415 46 149
E-post: lise.langaaker@outlook.com

Maria Huster Wiik
SU
Telefon:
E-post: maria.huster.wiik@gmail.com

Edle Songe-Møller
1. vara
E-post: edle.a.songe-moller@skole.rogfk.no

Heidi Bjerga
2. vara
E-post: heidi.bjerga@lyse.net

Ragna Meland
3. vara
E-post: ramela@haugnett.no