Fylkesstyret

Syv personer oppstilt med hver sin blomsterbukett. Smiler mot kamera.
Fylkesstyret 2024. Fra venstre: Therese Nundal, Heidi Bjerga, Irmelin Sangolt Tjelflaat, Eva-Tone Breivik, Iben Thorkildsen, Ingrid Fiskaa, Lise Langåker. Torgeir Thorsen, Edle, Songe-Møller og Joakim Ramsland mangler på bildet.

Heidi Bjerga

Leiar

Telefon: 95 834 707

Send e-post

Irmelin Sangolt Tjelflaat

Nestleiar
Telefon: 904 75 004

Send e-post

Eva-Tone Breivik

Kasserar
Telefon: 911 14 428
Send e-post

Torgeir Thorsen

Medlem

Telefon: 932 47 176

Send e-post

Ingrid Fiskaa

Medlem
Telefon: 970 16 049
Send e-post

Lise Langåker
Styremedlem
Telefon: 415 46 149
Send e-post

Iben Thorkildsen
SU
Telefon: 932 92 599
Send e-post

Edle Songe-Møller
1. vara
Send e-post

Joakim Ramsland
2. vara
Send e-post

Therese Nundal
3. vara
Send e-post