Kva skjer

i Rogaland SV i 2024

Januar

Lokallagsårsmøter

Februar

Mars

3. Oppstartsmøte og skulering for fylkesstyret

8. Kvinnedagen

9. Representantskapsmøte

April

20. Lokallagskonferanse

29. Gruppemøte fylkestingsgruppa

30. Fylkesting

Mai

1. Arbeidardagen

25. Representantskapsmøte

Juni

5. Miljødagen

8.-9. SVs nasjonale kvinnekonferanse i Oslo

10. Gruppemøte fylkestingsgruppa

11.-12. Fylkesting

20. Flyktningdagen

September

14. Representantskapsmøte

23. Gruppemøte fylkestingsgruppa

24. Fylkesting

26. Dagen for atomvåpenforbodet

28.-29. Folkevaldsamling

Oktober

19.-20. Høstkonferanse med nominasjonsmøte

26.-27. Nasjonal politisk konferanse i Oslo for alle medlemmer

28. Gruppemøte fylkestingsgruppa

29. Fylkesting

November

9. Representantskapsmøte

Desember

3. Dagen for personar med nedsett funksjonsevne

9. Gruppemøte fylkestingsgruppa

10.-11. Fylkesting

2025

11. januar Representantskapsmøte

15.-16. februar Fylkesårsmøte 2025

14.-16. mars Landsmøte 2025