Kva skjer?

Dette skjer i Rogaland SV i 2023

Representantskapsmøte 7. januar

Fylkesårsmøte 18. -19. februar

Representantskapsmøte 28. februar

Landsmøte 17. -19. mars

Valgkampkonferanse 29. -30. april

Representantskapsmøte 6. mai

Forhåndsstemming starter 10. august

Valgfrist 11. september

Representantskapsmøte 16. september

Folkevalgtsamling 29. -30. september

Høstkonferanse 28. -29. oktober

Representantskapsmøte 18. november

Gruppemøte fylkestingsgruppa 11. desember

2024:

Representantskapsmøte 13. januar

Lokallagsårsmøter i januar

Fylkesårsmøte 17. -18. februar