Årsmøte 2024

Fylkesårsmøtet for 2024 ble holdt i Årdal i Hjelmeland kommune 17.-18. februar. Nærmere 80 delegater og gjester deltok. Nestleder i SV, Marian Hussein innledet til debatt om dagens politiske situasjon. Gjester fra Bonde- og Småbrukarlaget, Fagforbundet, Nei til EU og Utdanningsforbundet holdt hilsningstaler i tillegg til vår tidligere stortingsrepresentant, Hallgeir Langeland.
Obligatorisk gruppebilde av deltakerne på årsmøtet.

I tillegg til å vedta en plan for 2024 og masse god politikk ble det valgt nytt fylkesstyre. Det nye styret består av leder, Heidi Bjerga (Sandnes) nestleder, Irmelin Sangolt Tjelflaat (Sola), Eva-Tone Breivik (Sandnes), Ingrid Fiskaa (Time), Torgeir Thorsen (Stavanger) Lise Langåker (Haugesund) og Iben Thorkildsen fra Rogaland Sosialistisk Ungdom (SU). Som vara er Edle Songe-Møller (Stavanger), Joakim Ramsland (Eigersund) og Therese Nundal (Strand).

Vedtak fra årsmøte 2024

Vedtak fra årsmøtet 2024 blir lagt ut her etter hvert som de er klare:

Fylkesstyret si årsmelding for 2023

Årsmelding fylkestingsgruppa Rogaland SV 2023

Årsmelding stortingsrepresentant 2023

Arbeidsplan og budsjett for 2024

Nominasjonsprosessen

Uttalelser vedtatt av årsmøte 2024

Noen bilder fra helgen:

Siste post på programmet var selvsagt Internasjonalen!

Emner

årsmøte