Rogaland SVs alternative budsjettforslag

Publisert av: Rogaland SV Publisert: 09. januar 2021
Oppdatert: 09. juni 2021
Lesetid: ca. 2 min
På juletinget 8. -9. desember ble budsjett- og økonomiplan vedtatt av fylkestinget. SV la fram et eget alternativ. Hele forslaget kan du lese her.

På juletinget 8. -9. desember 2020 ble budsjett- og økonomiplan for Rogaland fylkeskommune 2021-2024 vedtatt av fylkestinget. SV la fram et eget alternativ.

Hele forslaget kan du lese her.

Dette er hva gruppeleder Heidi Bjerga sa da hun la fram SV forslag:

– Ordfører, nå er det bare noen uker igjen til 2021. Det har gått 13 år siden klimaforliket ble inngått på stortinget. Vi har nå bare ni år på oss å redusere utslippene slik at vi unngår en temperaturøkning på over 1,5 grader. Derfor har vi i SV prioritert grønne løsninger i vårt budsjettalternativ.

Ordfører, i år har SV prioritert vei i vårt budsjettalternativ. Vi har prioritert stamveien mellom Stavanger og Sauda. Vi kan ikke bli med på kuttforslaget for hurtigbåttilbudet som er lagt fram fra rådmannen. Vi vet det handler om omlegging av tilskuddet fra staten til finansiering av hurtigbåttilbudet, og at Rogaland ble hardt rammet. Men det handler også om å prioritere, eller omprioritere. Og det har vi gjort i vårt alternative budsjett. Vi har reversert kuttene som var foreslått, og for både -21 og -22 har vi og reversert kuttforslaget som ble vedtatt i fjor i tillegg til de nye kuttforslagene.

Vi i SV satser på stamveien mellom Sauda og fylkeshovedstaden, stamveien som er hurtigbåten for folk i hele Ryfylke, og mest de som skal reise lengst. Men det er og kollektivtilbudet til pendlere i indre Ryfylke.

Vi vil at folk skal bo og arbeide i heile fylket. Vi registrerer at det er stor vilje til å satse på veibygging i de andre partiene. Kanskje ikke stamveien, altså hurtigbåten, eller Rv 13 i Ryfylke og Rødsliane, men det jubles for Rogfast selv om det vil koste meg og deg 800 kroner tur/retur, og fire felt mellom Ålgård og Sørlandet til 1000 kroner tur/retur. Vi prioriterer «fylkesveien» fra Ryfylke til by`n.

Vi fjerner ombordstigningstillegget på bussen. De som i dag betaler mest på bussen er de som ikke har anledning til å ha mobil hvor de kan bruke app, eller ikke har økonomi til å legge ekstra penger inn på et Kolumbuskort. Det er de som har minst som betaler mest, for de betaler et ombordstigningstillegg. SV foreslår igjen å fjerne dette tillegget.

Så må vi elektrifisere hurtigbåtene våre etter hvert som nye anbud skal inngås.

SV tar klimautfordringene på største alvor. Vi har ikke en dag å miste i arbeidet med å redusere utslippene slik at vi unngår temperaturøkning på mer enn 1,5 grader.

Vi reverserer kuttene i spaserstokken, og legger opp til digitale studieturer for utvalgene.

Vi styrker administrasjonen slik at klimabudsjett kommer på plass, og vi prioriterer arbeidet til Klimapartner, og vil ha fast stilling her.

Ordfører, dette var noen av våre prioriteringer. Vi har finansiert våre prioriteringer med å legge driftsresultatet til 4 prosent. Det er i tråd med teknisk beregningsutvalg sin anbefaling, og bør ikke gi noen gåsehud.