Kultur

SV ynskjer eit breitt kultur-, idretts- og friluftsliv som er ope og tilgjengeleg for alle, uavhengig av økonomi, kulturell bakgrunn, funksjonsnedsettingar, kjønn, seksuell orientering og alder.

Gjennom eit breitt kultur-, idretts- og friluftstilbod vil alle få høve til å utrykka oss på trygge arenaer. På denne måten kan kulturen, idretten og friluftslivet skapa gode rom for fellesskap og inkludering. 

SV vil: