Randaberg SV

Mann med barn i armene med beitende kyr i bakrunnen
Randaberg SVs 1. kandidat, Ask Brekke

Vår grønne landsby

Randaberg er en unik kommune i Norge. Vi er Norges minste fastlandskommune, men nesten 60% av landarealet vårt er dyrket jord. SV vil jobbe for varig jordvern. Dette er viktig både for bøndene våre, matproduksjon og naturmangfold.

SV vil kjempe for:

Randaberg skal være en god kommune å bo i for alle. Uansett alder, hudfarge, religion, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller funksjonsevne.

SV vil:

Fellesskap gir styrke. SV vil jobbe for et sterkere fellesskap, som alle føler seg som en del av. Derfor trenger vi alternativ, nytenkende eldreomsorg, og gode møteplasser.

Like muligheter, for alle

● Ja til leksebevisst skole, med tilbud om leksehjelp
● Gratis SFO
● Kommunen skal stille med tilstrekkelig og gode læreplasser
● Dagens 1-10 skoler skal bestå
● Ny Harestad skole til de minste må bygges

Følg oss i sosiale medier!