Val 2023

Det betyr noko kven som styrer

Økonomiske forskjellar aukar. Natur og matjord blir bygd ned og kutt i klimautslepp går alt for seint. Me må stoppe forskjellskrisa og natur- og klimakrisa. SV jobbar for ein ny politisk kurs der interessene og behova til folk flest og naturen si tolegrense kjem først.

Frå 10. august til 11. september kan du velje kven som skal styre i Rogaland.

Her finn du lokallaga og fylkeslagets arbeidsprogram for komande valperiode og oversikt over kandidatane som stiller til val.

Rogaland SVs arbeidsprogram 2023-2027 Våre kandidatar til fylkestingsvalet