Kultur, Idrett og friluftsliv

Kulturtilbod er viktig for trivsel. Kulturpolitikken skal både gje innbyggjarane tilgang til kultur og gje dei moglegheit til å utøve kultur. Kulturskulen er til for å framelske og dyrke dei kreative kreftene hjå innbyggjarane.
SV vil: