Sauda SV

Ti personer på en eng med løvtrær i bakgrunnen

Valgprogram for Sauda SV 2023

Sauda SV vil jobbe for et rettferdig, varmt og inkluderende lokalsamfunn med mindre forskjeller og med like muligheter for alle.

Vi ønsker å jobbe for en bærekraftig utvikling i Sauda, og styrke samarbeidet mellom kommunen, næringslivet og innbyggerne. SV ønsker en ordning for tilskudd til ENØK-tiltak for privatpersoner.

SV vil arbeide for å styrke og støtte opp om et mangfoldig og inkluderende samfunn, hvor alle uavhengig av økonomi kan ta del i utdanning og arbeidsliv, kulturliv og aktiviteter.

I en tid med en krevende økonomisk situasjon for kommunen er det viktig å opprettholde kvalitet, trygghet og verdighet i offentlige tjenester. Helse og omsorg og oppvekst skal ikke være salderingsposter når det skal strammes inn. Vi må sørge for at de svakeste ikke rammes. De som trenger pleie- og omsorgstjenester skal oppleve at disse er preget av trygghet, verdighet og forutsigbarhet.

Sauda kommune trenger mennesker med rett kompetanse og må arbeide aktivt for å fremstå som attraktiv for å rekruttere og beholde arbeidstakere.  Vi trenger blant annet leger og lærere som vil etablere seg og bli i Sauda.

Sauda SV ønsker et større fokus på naturmangfold og jordvern. Den fantastiske naturen vi har i Sauda er hovedattraksjonen for turister, hyttefolk og innbyggere. Men når det gjelder næringsutvikling og turisme, vektlegges i for liten grad hensynet til naturen. Sauda trenger en ny og sterkere natur- og jordvernstrategi som legges til grunn i videre arealplanlegging i kommunen.

Miljø og natur

Samferdsel og næring

Skole og oppvekst

SV er opptatt av:

Helse og omsorg

Fire personer, smilende med grønne løvtrær i bakgrunnen
Topp fire på Sauda SV-listen. Fra venstre: Bodil Bojesen (4. kandidat), Alf Ole Johnsen (2. kandidat), Gunnel Barbro Mørk (1. kandidat) og Mariann Lunde Hugdal (3. kandidat).

Valgprogram for Sauda SV 2023

Last ned valgprogram for sauda sv 2023

Følg oss i sosiale medier!