Sauda SVs kandidater

1. kandidat

Gunnel Barbro Mørk

Jeg stiller til valg for SV for at vi skal ha nok lærere i skolen slik at barn og unge opplever en trygg og god skolehverdag. Og for at vi skal ha et godt helse- og omsorgstilbud i Sauda med kvalifiserte folk på jobb.  

2. kandidat

Alf Ole Johnsen

Jeg vil kjempe for etablering av nye, trygge arbeidsplasser i Sauda og for at vi får beholde hurtigbåten og et godt kollektivtilbud generelt. Jeg håper også at Saudatunellen til Etne kan bli en realitet.

Sauda SVs kandidater til kommunevalget 2023

Se hele listen her

Last ned sauda sv – sosialistisk venstreparti