Time SVs kandidatar

1. kandidat

Beate Aasen Bøe (39)

– Alle barn skal har rett til ein trygg oppvekst og framtid. Derfor er ein god skule, vern av matjord og natur og betre kollektivtilbod på heile Jæren viktige hjartesaker for meg.

2. kandidat

Øystein Nereng (45)

– Å verna Kvernaland, naturen og matjorda mot nedbygging er viktig for meg! Time skal vera ein god og rettferdig kommune å bu og jobba i, same kven du er og kor du bur.

3. kandidat

Ingrid Fiskaa (46)

– Alle som arbeider i kommunen skal ha rett til heil og fast stilling. Me treng òg eit sterkare demokrati der innbyggarane skal kunna påverka viktige avgjerder.

4. kandidat

Svein F Hestvaag (66)

– Me må tenka 50 år framover, ikkje fem. Mine hjartesaker er kampen for miljøet, for kulturen, for ungdommen og mot pengemakt, tomprat og generell dumskap.

Time SVs kandidatar til kommunevalet 2023

Sjå heile lista her

Last ned time sv listeforslag