Hjelmeland SV

Hjelmeland SV vil verna om velferdssamfunnet, ta vare på den uerstattelege naturen vår og ha eit mangfaldig kultur- og næringsliv.

Gode kommunale tenester til innbyggjarane er avgjerande for eit trygt og godt samfunn. Hjelmeland kommune skal tilby tenester av høg kvalitet og vera ein trygg arbeidsstad.

Program for Hjelmeland SV 2023-2027

Les heile programmet her

Last ned program for hjelmeland sv 2023-2027

Følg oss i sosiale medier!