Klima/Miljø

SV meiner klimasituasjonen i verda er den største utfordringa me står ovafor – omsynet til klima og miljø må gjennomsyre alt me gjer både globalt, nasjonalt og lokalt.
SV vil: