Oppvekst og levekår

Barn og unge er framtida vår, og ein god barndom varer livet ut. Arbeidet med inkludering og integrering startar i barnehagen, og held fram i skulen. Gode kommunale tenester og oppfølging som er tilgjengeleg for alle er ein viktig del av likeverdet og arbeidet med likestilling.
SV vil: