Transport og samferdsel

SV arbeider for at kollektivtransport skal være så billig som mulig, og vil innføre et miljøkort for voksne, hvor man kan reise i hele fylket for en fast pris per måned. Kollektivtilbudet må brukes til å knytte viktige tilbud som sykehus, flyplass og universitetet/høyskole sammen med byer og tettsteder.

I tillegg mener vi at staten må ta kostnadene med utbygging av kollektiv infrastruktur fra Stavanger til det nye sykehuset, da de statlige myndighetene valgte utbygging på Ullandhaug, der det ikke er god infrastruktur for kollektivtransport.

Videre må staten bidra mer til finansiering av nødvendig kollektiv infrastruktur. I dag bidrar de kun med 50%. SV mener staten må bidra med 70%.

Jernbanen er et miljøvennlig transportmiddel. SV vil arbeide for at jernbanen får en større og viktigere rolle i transportsystemet, og dobbeltspor videre fra Sandnes til Nærbø og Eigersund er en viktig sak for Rogaland. Gjenåpning av Ålgårdbanen er også en viktig del av nærtrafikktilbudet på Nord-Jæren. SV vil arbeide for å forbedre hele Sørlandsbanen, også med sammenkobling til Vestfoldbanen. Transport mellom landsdelene bør løses med høgfartsbaner, og SV arbeider for at Haukelibanen skal bli bygd. SV vil også jobbe for å få mer gods over på bane

Veiprosjekter med dårlig samfunnsøkonomi sniker i utbyggingskøen fordi de er brukerfinansiert, og staten slipper å ta stilling til om dette virkelig er prosjekter som bør bygges. Rogfast er et grelt eksempel i Rogaland. SV mener staten selv må garantere og finansiere Europaveier og riksveier.

Rogaland SV har aktivt støttet den delvis bompengefinansierte bymiljøpakken på Nord-Jæren der 70% går til kollektivtiltak og myke trafikanter. Rogaland SV vil også arbeide for å finne løsninger som kan motvirke at de som har minst får urimelige kostnader som følge av den etablerte bomringen.

SV vil: